Om myter och fördomar kring sömnlöshet, dess komplexa orsaker och konsekvenser för hälsan och livet i sin helhet

Ny blogg om sömn och sömnlöshet samt ohälsa orsakad av kronisk sömnbrist

Jag har nu skapat en ny blogg, där jag kommer att skriva om sömnens avgörande betydelse för såväl den psykiska som den fysiska hälsan, inlärningsförmågan, minnet, prestationsförmågan, känslolivet, den sociala förmågan, för livet i all dess komplexitet. Bloggen kommer att handla om olika ohälsotillstånd, såsom utmattningssyndrom, hjärt- och kärlsjukdom, samt problem med övervikt och fetma, tillstånd som i olika grad orsakas av långvarig sömnbrist, vilket i sin tur genererar kronisk skadlig stress och oro. Omvänt orsakar exempelvis svåra uppväxtförhållanden med otrygghet, oförutsägbarhet och infekterade konflikter i föräldrarelationen kronisk djup stress som underminerar och trasar sönder sömnen hos barn och ungdomar, särskilt när skolans krav på läxläsning alltför kraftigt kolliderar med en ohanterbar situation hemma om kvällarna. Jag har för avsikt att skriva flera inlägg om allt det ovannämnda, plus en hel del annat, då jag har djupa erfarenhetsbaserade kunskaper och insikter inom områdena sömn, sömnlöshet, och sömnbristrelaterad ohälsa, samt uppväxtförhållandens inverkan på sömnen. Ja, detta första inlägg var bara en liten inledning på skrivandet. Jag har flera bloggar att uppdatera, så det kan dröja ett tag mellan inläggen.

Skrivet av Mona Nilsson och publicerat under kategorin Sömnlöshet 418 435

Uppdaterat

Taggar: sömn, sömnlöshet, sömnbrist, ohälsa, uppväxtförhållanden, övervikt, stressyndrom, utmattning

Antal unika visningar: 565

Sprid gärna inlägget på sociala medier eller mejla/sms:a länken!

Lämna en kommentar